Pozwólmy dziecku pytać i rozwijamy jego umysł, tak aby samo chciało wiedzieć.

Janusz Korczak

Poprzez bogatą ofertę zajęć inspirujemy i motywujemy dzieci do poznania świata, oraz do odkrywania własnych talentów. Wspieramy ich naturalną skłonność do twórczego działania i wyrażania siebie.

W ramach czesnego oferujemy:

 • zabawy i programowe zajęcia edukacyjne związane z realizacją podstawy programowej – planowane, dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci – 5 razy w tygodniu;
 • glottozabawy – wejście w tajemniczy świat literek i dźwięków mowy; poprzez zabawę z literkami dzieci nabywają umiejętności niezbędne w nauce czytania i pisania – 2 razy w tygodniu;
 • zajęcia z języka angielskiego – poprzez zabawę i aktywność twórczą dzieci poznają podstawy języka, rozbudzają świadomość językową i kulturową oraz nabywają pozytywną motywację do nauki języków obcych – 5 razy w tygodniu;
 • zajęcia plastyczne – dzieci poznają świat wartości estetycznych związanych ze sztuką plastyczna, rozwijają umiejętności manualne oraz zdolność do działania (także współdziałania w grupie) i osiągania celu; wyrabiają też poczucie ładu, porządku i estetyki – 2 razy w tygodniu;
 • zajęcia muzyczne z akompaniamentem pianina – w ramach umuzykalnienia dzieci poznają świat muzyki i tańca, uwrażliwiają słuch muzyczny, wyczucie rytmu, uczą się nowych piosenek – 2 razy w tygodniu;
 • zajęcia ruchowe z elementami korektywy i sensoryki – dzieci poprzez rożne formy aktywności fizycznej, ćwiczą zwinność, gibkość, szybkość reakcji, równowagę i koordynację ruchową. – 2 razy w tygodniu;
 • DZIECIĘCA MATEMATYKA – zajęcia matematyczne wg programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 1 raz w tygodniu

Cykl „Spotkań z kulturą”:

SPOTKANIA Z MUZYKĄ spotkanie z artystami Filharmonii Narodowej, którzy w dostępny sposób wprowadzają dzieci w świat muzyki poważnej, opery, baletu – 1 raz w miesiącu.

SPOTKANIA Z TEATREM – spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów. Mają one charakter interaktywny – aktorzy zapraszają widzów do wspólnej zabawy. Dla każdego malucha występ z prawdziwymi aktorami na tle wspaniałych dekoracji to duże przeżycia – 1 raz w miesiącu.

Warsztaty tematyczne:

POZNAJEMY ŚWIAT – dzięki którym dzieci dowiadują się jak żyją ludzie w rożnych krajach i na rożnych kontynentach. Rozwijają postawę szacunku dla innych kultur i drugiego człowieka. Poznają zwyczaje, legendy, muzykę etniczną, oryginalne stroje, instrumenty i przedmioty – 1 raz w miesiącu.

KULINARNE w trakcie których dzieci poznają różnorodność smaków i produktów spożywczych. Poznają ich nazwy, pochodzenie i zastosowanie. Samodzielnie przygotowują potrawy, kanapki, ciasteczka. Uczą się jak estetycznie dekorować stół oraz poznają obowiązujące zasady savoir-vivre1 raz w miesiącu

LEKCJE PRZYRODY NA ŻYWO są okazją do bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, przełamywania lęków oraz zdobywania i poszerzania wiedzy na ich temat.

PLASTYCZNE – w trakcie których dzieci poprzez poznanie technik plastycznych i różnorodnych materiałów (które mogą być wykorzystywane w procesie tworzenia) rozwijają swoją kreatywność oraz zdolność do twórczego działania – 2 razy w miesiącu.

Spotkania i imprezy wynikające z rytmu roku:

Pasowanie na przedszkolaka”, Andrzejki, Halloween, Mikołajki Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Warsztaty Wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny.

Każdy przedszkolak otrzymuje upominek z okazji urodzin, Mikołajek i Dnia Dziecka.

Zapewniamy:

 • środki higieniczne (szczoteczki, pastę do mycia zębów, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, mydło antyalergiczne),
 • poduszki, kocyki – jeżeli dziecko śpi w przedszkolu,
 • wszelkie materiały wykorzystywane przy wykonywaniu prac plastycznych,
 • stroje, rekwizyty związane z przygotowanymi przedstawieniami w których uczestniczą dzieci.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia i imprezy wymienione poniżej są dodatkowo płatne. Ich organizacja i wysokość opłat zależy od liczby dzieci biorących w nich udział.

 • Judo – ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami technik judo rozwijające sprawność fizyczną i koordynację ruchową. W trakcie gier i zabaw dziecko uczy się współpracy w grupie oraz kształtuje cechy psychiczne i wolicjonalne (wiara w osiągnięcie sukcesu, konsekwencja w dążeniu do celu, cierpliwość, umiejętność przegrywania i wygrywania).
 • Tańce – zajęcia usprawniające koordynacje wzrokowo – ruchową, rozwijające pamięć ruchową i muzykalność. Są okazją do poznania różnych rodzajów tańca, wyrażania emocji poprzez ekspresję ruchową.
 • Ceramika – zajęcia rozwijające sprawność manualną i kreatywność. Praca z tym tworzywem plastycznym jest wspaniałą zabawą, uczy skupienia i cierpliwości.
 • Sensorki – zabawy których celem jest poznawanie świata za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, węchu i smaku) oraz wspomaganie umiejętności przetwarzania i integrowania bodźców przez nie przekazywanych ze wcześniejszymi doświadczeniami w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane w celowych działaniach, a reakcja organizmu na wrażenia była adekwatna do sytuacji.
 • Szachy – to wspaniała intelektualna zabawa. Rozwija koncentrację, zdolność przestrzennego myślenia oraz przewidywania konsekwencji swoich działań. Jest okazją do współzawodnictwa i budowania poczucia własnej wartości – zajęcia od 4 r.ż.
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne ze specjalistą które mają na celu wspomaganie rozwoju mowy, komunikacji językowej oraz niwelowanie zaburzeń w tym zakresie.

Proponujemy:

Wyjścia do teatru, filharmonii i muzeów. Wycieczki krajoznawcze i edukacyjne.