Services

Nauka przez zabawę W trakcie której dziecko zdobywa nowe doświadczenia, przetwarza i utrwala nabyte umiejętności, uczy się planowania oraz współdziałania w grupie. Metody aktywizujące Dzięki którym dziecko poprzez aktywne działanie, poznawanie, odkrywanie i przeżywanie poszerza swoją wiedzę oraz rozwija zainteresowania …